Декларация за поверителност

Обновено

Събиране на данни

Virusi.bg събира следната информация:

  • информация за регистрация (добавена при участие във форумите и при абониране за бюлетина);
  • информация, необходима за публикуване на коментари (имейл адреси, предоставени в съответните полета НЕ се предоставят на трети лица, освен когато това не се изисква по закон).

Като почти всеки друг сайт на света, ние също използваме аналитични пакети за подобряване на сайта ни и за справяне с различни проблеми:

  • Google Analytics (ако имате проблеми с това, можете да свалите google analytics и да се отпишете от инструмента тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout);
  • hey.lt (единствено показва обединена информация за уникални потребители и общ брой гледания);
  • сървърни логове.

Използване на данни и защита

Използваме събраната информация, за да подобрим проекта Virusi.bg и да предотвратим неочаквани проблеми. НЕ продаваме, търгуваме или прехвърляме обединената информация (Google Analytics данни, информация от коментари, сървърни логове и друга информация) на външни лица. Понякога е възможно да споделим не-лична информация с трети лица, но само с доверени лица с цел да ни асистират или само ако сметнем за необходимо. Данните Ви могат да се предоставят на държавни или правни институции, ако сметнем, че това трябва да се направи. Сигурността на данните е важна за отбора на Virusi.bg. Прилагаме технически, административни и физически мерки за сигурност, за да предпазим информацията Ви от неопълномощен достъп и неправилна употреба. Въпреки най-добрите ни усилия, никоя мерка за сигурност не е перфектна или с имунитет. Имайте предвид, че може да има ситуации, в които не сме способни да предоставим безопаност за обединена или лична информация. Това изявление е направено, за да сте наясно, че не поемаме отговорност за информацията Ви. Вие сте тези, които трябва да решат дали да публикуват данните си или не. Не сме отговорни за незаконно споделена обединена информация от трети лица.

Бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, за да определим трафика на посетителите и да предоставим персонализирано браузърно преживяване за нашите потребители. Бисквитките са малки файлове, съхранени в уеб браузъра Ви и свързани с активността Ви в сайта. Те ни показват какво сте правили в сайта при последното си влизане, но НЕ са свързани с лична информация. Имате правото да не допуснете бисквитки. Въпреки това, нашите предложения за намаления също могат да бъдат изключени след изключването на бисквитките, тъй като намаленията са достъпни само за наши читатели. Също така показваме реклами и съдържание от трети лица, което също може да използва бисквитки, за да доставя най-доброто качество на посетителите. Това включва, но не е ограничено до: AddThis; Google Adsense/DFP и Kontera за показване на реклами през мрежи; Свързани мрежи за предоставяне на софтуерни сваляния (element5, cleverbridge.com, onenetworkdirect.com,cj.com и някои други мрежи); Аналитични пакети, покрити по-горе. Не сме отговорни за информацията, събирана от трети лица. Ако желаете да избегнете това, можете да забраните техните бисквитки.

Линкове и реклами

С цел да предоставим по-важни данни, може да включим връзки към трети лица извън сайта ни. Virusi.bg очаква, че всички свързани сайтове на трети лица уважават личната информация на потребителите си. Трети лица могат да имат различна политика за поверителност и събиране на данни и може да събира различна информация. Virusi.bg не е отговорен за политики на трети лица.

Използване на сайта

Използвайки Virusi.bg, Вие се съгласявате с Декларацията за поверителност.

Връзка

Ако имате някакви въпроси, свързани с декларацията за поверителност на Virusi.bg, можете да се свържете с нас чрезстраницата Свържете се с нас. Можете да прочетете повече за проекта Virusi.bg в За нас. Условия за ползване, Общи условия и Поверителност.

Благодарим Ви, че използвате услугите ни!

Файлове
Софтуер
Сравни