Публикувайте статия на Virusi.bg

Обновено

Искате ли да споделите нещо с онлайн обществото? Публикувайте статия на Virusi.bg!

Virusi.bg е уважавана уеб страница за технологични новини, която се фокусира основно върху темите за кибер сигурност, поверителност, както и най-новите тенденции в развитието на зловредния софтуер. Основната ни цел е да държим интернет обществото информирано за множество ежедневи предизвикателства на виртуалния свят. Приветстваме всякакви материали касаещи тези теми.

Важно е да отбележим, че Virusi.bg не използва формата на социален новинарски сайт, така че всяко съдържание предоставяно от потребителите се разглежда от нашия редакторски екип. Екипът ни си запазва правото да променя, форматира, редактира, допълва или съкращава статиите според вътрешните правила и разпоредби. 

Нашите изисквания към вашата статия

Submit an article

Има няколко препоръки, които кандидатите трябва да следват по отношение на съдържанието на статията, качеството на текста, структурата на статията и изображения.

1. Избор на тема

Отговорност на кандидата е да проверя легитимността на източниците си. Избягвайте фалшивите новини, тъй като такива статии ще бъдат отхвърляни. Също така, преди да изпратите материала си, проверете дали на уеб сайта вече няма качена статия на подобна тематика.

Изпратеното може да доразвива определена тема само ако я допълва с нова и подходяща информация. Потърсете ключовите думи чрез търсачка на сайта и ще откриете дали има подобни материали.

ВАЖНО: приемаме само оригинално съдържание:

  • Ще отхвърляме плагиатствани статии или текстове манипулирани по друг начин.
  • Ако цитирате чужди трудове, моля задължително включвайте изрични препратки към авторите и заглавията на цитираните трудове (включете поне 5).
  • Същата статия не трябва да бъде изпращана или показвана в други журнали.
  • Позволяваме проследяващи линкове само към най-добрите статии. Плагиатството ще бъде санкционирано незабавно.

2. Подготовка на текста

Статиите трябва да са съставени от най-малко 500 думи. Уверете се, че текстът е гладък, лесен за четене от читателя, съответстващ на граматичните, синтактичните и семантични правила на езика. Използвайте официален изказ и спазвайте последователността на текста.

Дребни грешки се допускат, но най-любезно ви съветваме да използвате инструменти за проверка, за да подобрите качеството и четимостта на вашия материал колкото се може повече.

3. Структуриране на статията

Придържайте се към основната структура на статията:

  • увод,
  • изложение (основен текст),
  • заключение.

С други думи, направете текста си съгласуван и свързан. Използването на отделни параграфи ще ви помогне да представяте идеите си последователно, както и ще съкрати времето за входяща оценка от наша страна.

4. Добавяне на изображения

Насърчаваме подаването на материали съдържащи изображения. Изображенията трябва да са оригинални и и мащабирани до размер 16:9. Изображения, нарушаващи авторски права, не се приемат.

Важно!: Приемаме също и инфографики, в случай че искате да поднесете проучването си чрез визуална медия. 

Общи правила и как да изпратите статия

Всички материали трябва да се изпращат на имейл [email protected]. В зависимост от потребителската активност, разглеждането на статията обикновено отнема до 10 работни дни. Ако подаденият материал бъде избран за публикуване, ще ви изпратим потвърдителен имейл на адреса, от който е бил изпратен. Ако не сме се свързали с вас в рамките на две седмици, имате правото да публикувате труда си в други журнали. 

ВАЖНО: Имаме стриктна политика за follow/nonfollow линкове. Ако искате от нас да поставям линкове към източниците, трябва да сте активен автор и да изпращате поне две статии на месец. След месец неактивност, follow линковете стават неактивни автоматично. Трябва да подчертаем, че може да направим тази процедура ръчно, ако открием повтарящо се плагиатство в предоставяните от вас източници.  

Също така очакваме да бъдете активен член на общността на Virusi.bg community, т.е. да създадете потребителски профил с ваша снимка, истинското си име и кратка биография. За нас кибер сигурността е сериозно нещо, същото очакваме и от нашите сътрудници.  

Файлове
Софтуер
Сравни