Съжалявам,че ви прекъсвам уникално важната професия,но бих желал да ви задам няколко интимни въпроса,на които ще изискам вашия любезен отговор:По бай Тошово време вируси имаше ли? Ще се разболея ли от холера ако имам компютърен хепатит? И един последен въпрос: нормално ли е да имам анална тръба,закрепена за стола,за да изживявам тотално сексуално удоволствие? Благодаря за дискретността!
Искрено ваш, Владимир Ленин.